Fedir
Hladkykh

Гладких Федір

Гладких Федір

лікар & науковець

Fedir Hladkykh

лікар & науковець

Fedir Hladkykh
Гладких Федір
Федір Володимирович ГЛАДКИХ

лікар-онколог, лікар з внутрішньої медицини, лікар з медицини невідкладних станів;
доктор філософії (PhD) в галузі охорони здоров'я за спеціальністю "Медицина" (кандидат медичних наук);
науковий співробітник
групи променевої патології та паліативної медицини відділу радіології Державної установи "Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України"; відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України;
член редакційних колегій Scopus-індексованих науково-практичних виданнь "Український радіологічний та онкологічний журнал", "Клінічна та профілактична медицина" та ін.;
експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Автор понад 200 наукових публікацій та п'яти монографій. Учасник більш як 150 наукових заходів. Пріоритетність та конкурентоспроможність досліджень підтверджено шістьма патентами та нововведенням в систему охорони здоров'я.

лікар & науковець

Федір Володимирович ГЛАДКИХ

лікар-онколог, лікар з внутрішньої медицини,
лікар з медицини невідкладних станів;

доктор філософії (PhD)
в галузі охорони здоров'я за спеціальністю "Медицина" (кандидат медичних наук);

науковий співробітник
групи променевої патології
та паліативної медицини відділу радіології
Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»;
відділу експериментальної кріомедицини
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України;

член редакційних колегій
Scopus-індексованих видань
«Український радіологічний та онкологічний журнал», «Клінічна та профілактична медицина» та ін.;

експерт Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти.

Автор понад 200 наукових публікацій
та п'яти монографій. Учасник більш 150 наукових заходів. Пріоритетність та конкурентоспроможність досліджень підтверджено шістьма патентами та нововведенням в систему охорони здоров'я.
Профілі у наукометричних базах
Наукометрія є засобом дослідження публікаційної активності та цитованості автора наукових праць
 • наукові інтереси
  – розробка нових підходів до поліпшення профілю безпечності і підвищення ефективності нестероїдних протизапальних засобів (диклофенак натрію, ібупрофен, мелоксикам, ацетилсаліцилова кислота, індометацин та ін.);

  – оптимізація шляхів гастро- та ентеропротекції та вивчення механізмів циторотективної активності агоністів ванілоїдних рецепторів (TRPV1);

  – вивчення механізмів антиульцерогенної дії препаратів з політропними фармакологічними властивостями (тіотриазолін, вінборон, кверцетин та ін.);

  – скринінг хімічних сполук, придатних для створення фармакокоректорів запальних та ішемічних процесів;

  – розробка способів підвищення біодоступності лікарських засобів та фізіологічно активних речовин;

  – доклінічні дослідження сполук із нефро-, кардіо-, гапато-, а також
  кріо-, радіо- та фрігопротекторними властивостями.
 • науково-дослідні роботи
  Впродовж 2013–2015 рр. співвиконавець планової науково-дослідної роботи кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова «Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів» (номер державної реєстрації: 0111U002571. Керівник НДР: завідувач кафедрою фармакології Вінницького
  НМУ ім. М. І. Пирогова, д.мед.н.,
  проф. Степанюк Г. І.
  ).

  Впродовж 2019–2021 рр. співвиконавець планової науково-дослідної роботи Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України» «Визначення факторів прогнозу та індивідуалізація комплексного лікування пізніх променевих ускладнень» (номер державної реєстрації: 0118U001712, шифр теми: НАМН. 03.19. Керівник НДР: директор Державної установи "ІМРО ім. С. П. Григор'єва НАМН України", д.мед.н., проф. Красносельський М. В.).
 • доповіді
  За результатами власних досліджень неодноразово виступав з доповідями на наукових форумах у Києві, Одесі, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Харкові, Полтаві, Запоріжжі та ін. Всі роботи відзначені Дипломами.

  У жовтні 2016 р. був учасником та доповідачем ХІІ Національної школи молодих вчених-фармакологів
  ім. акад. О. В. Стефанова (м. Київ).

  У жовтні 2017 р. був учасником та наймолодшим доповідачем
  V Національного з'їзду
  фармакологів України (м. Запоріжжя).

  У жовтні 2020 р. був учасником та доповідачем III Національного конгресу з паліативної та хоспісної допомоги (м. Харків).

  У травні 2021 р. був учасником та доповідачем конференції
  «Холод в біології та медицині: актуальні питання кріобіології, трансплантології та біотехнології – 2021» (м. Харків).
 • наукові інтереси
  – розробка нових підходів до поліпшення профілю безпечності і підвищення ефективності нестероїдних протизапальних засобів (диклофенак натрію, ібупрофен, мелоксикам, ацетилсаліцилова кислота, індометацин та ін.);

  – оптимізація шляхів гастро- та ентеропротекції та вивчення механізмів циторотективної активності агоністів ванілоїдних рецепторів (TRPV1);

  – вивчення механізмів антиульцерогенної дії препаратів з політропними фармакологічними властивостями (тіотриазолін, вінборон, кверцетин та ін.);

  – скринінг хімічних сполук, придатних для створення фармакокоректорів запальних та ішемічних процесів;

  – розробка способів підвищення біодоступності лікарських засобів та фізіологічно активних речовин;

  – доклінічні дослідження сполук із нефро-, кардіо-, гапато-, а також
  кріо-, радіо- та фрігопротекторними властивостями.
 • науково-дослідні роботи
  Впродовж 2013–2015 рр. співвиконавець планової науково-дослідної роботи кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова «Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів» (номер державної реєстрації: 0111U002571. Керівник НДР: завідувач кафедрою фармакології Вінницького
  НМУ ім. М. І. Пирогова, д.мед.н.,
  проф. Степанюк Г. І.
  ).

  Впродовж 2019–2021 рр. співвиконавець планової науково-дослідної роботи Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України» «Визначення факторів прогнозу та індивідуалізація комплексного лікування пізніх променевих ускладнень» (номер державної реєстрації: 0118U001712, шифр теми: НАМН. 03.19. Керівник НДР: директор Державної установи "ІМРО
  ім. С. П. Григор'єва НАМН України", д.мед.н., проф. Красносельський М. В.
  ).
 • доповіді
  За результатами власних досліджень неодноразово виступав з доповідями на наукових форумах у Києві, Одесі, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Харкові, Полтаві, Запоріжжі та ін. Всі роботи відзначені Дипломами.

  У жовтні 2016 р. був учасником та доповідачем ХІІ Національної школи молодих вчених-фармакологів
  ім. акад. О. В. Стефанова (м. Київ).

  У жовтні 2017 р. був учасником та наймолодшим доповідачем
  V Національного з'їзду
  фармакологів України (м. Запоріжжя).

  У жовтні 2020 р. був учасником та доповідачем III Національного конгресу з паліативної та хоспісної допомоги (м. Харків).

  У травні 2021 р. був учасником та доповідачем конференції
  «Холод в біології та медицині: актуальні питання кріобіології, трансплантології та біотехнології – 2021» (м. Харків).
Самостійно виконав серію доклінічних досліджень in vivo нових підходів до поліпшення профілю безпеки та підвищення ефективності нестероїдних антифлогістиків, вивчав механізми антиульцерогенної дії препаратів з політропними фармакологічними властивостями, досліджував методи гастро- та ентеропротекції. Запропонував новий клас цитопротективних препаратів – агоністи ванілоїдних рецепторів TRPV1.
Брав участь у проведенні скринінгу хімічних сполук, придатних для створення фармакокоректорів запальних та ішемічних процесів, досліджував способи підвищення біодоступності фармакологічних засобів, вивчав вплив наночастинок на фармакокінетику і фармакодинаміку лікарських препаратів
та фізіологічно активних речовин.


Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів

Дисертація
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
в галузі знань «22 – Охорона здоров'я»

(кандидата медичних наук)
за спеціальністю «222 – Медицина»
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України
Харків, 2021
Вперше встановлено наявність антиульцерогенної дії у кріоконсервованого екстракту плаценти (КЕП). Вивчено механізми противиразкової активності КЕП за умов різних режимів введення у інтактних тварин та на тлі експериментального ревматоїдного артриту. Вивчено механізми противиразкової активності КЕП за умов різних (профілактичного, лікувального, лікувально-профілактичного) режимів введення у інтактних тварин та на тлі ад'ювантного артриту у щурів.
Розширено уявлення про вплив КЕП на функціональний стан шлунково-кишкового тракту, НПЗЗ-індукований апоптоз епітеліоцитів слизової оболонки шлунка, а також вплив на антипроліферативну дію НПЗЗ на шлунковий епітелій. Вперше отримано наукові дані щодо модифікації протизапальної та аналгетичної активності НПЗЗ під впливом КЕП при їх комбінованому застосуванні.
Отримано нові дані про механізми протизапальної активності КЕП та НПЗЗ при їх комбінованому застосування, а саме встановлено підвищення протизапального ефекту за рахунок інгібування ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти досліджуваним кріоекстрактом.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України • Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine

Науковець є суб'єктом наукової спільноти

Безперервність зворотнього зв'язку забезпечується участю у наукових заходах
м. Тернопіль
2014, 2016, 2017, 2021 рр.
XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (25–27 квітня 2016 р.).
Організатор – Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
Фото
м. Вінниця
2012, 2014, 2015, 2016, 2017 рр.
XIІ Міжнародна науково конференція «Перший крок в науку–2015» (2–3 квітня 2015 р.).
Організатор – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
м. Чернівці
2015, 2021 рр.
ІІ Міжнародний медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених «Новітні тенденції в медицині та фармації» (8–10 квітня 2015 р.).
Організатор – Буковинський державний медичний університет МОЗ України
Фото
м. Київ
2016 р.
ХІІ Національна школа молодих вчених-фармакологів імені акад. О.В. Стефанова
Організатор – ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України
м. Івано-Франківськ
2015, 2016, 2020, 2021 рр.
84 науково-практична конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (12–13 березня 2015 р.).
Організатор – Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
м. Запоріжжя
2017 р.
V Національний з'їзд фармакологів України
(18–20 жовтня 2017 р.).

Організатор – ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України, Запорізький державний медичний університет, Державний експертний центр МОЗ України
Фото
м. Київ
2018 р.
Збори Ради молодих вчених НАМН України
Організатор – ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України"
м. Київ
2019 р.
Збори Ради молодих вчених НАМН України
Організатор – ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України"
м. Харків
2021 р.
Апробація дисертації
на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) в галузі охорони здоров'я за спеціальністю "Медицина" (к. мед. н.)
Організатор – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України
м. Київ
2023 р.
Нагородження переможців конкурсу "Найкращий молодий вчений Академії" у 2023 році.
Актуальна версія порядку обробки персональних даних розміщена за посиланням:
Натискаючи "НАДІСЛАТИ" Ви надаєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтесь з полтикою конфіденсійностi.
Актуальна версія порядку обробки персональних даних розміщена за посиланням:
Натискаючи "НАДІСЛАТИ" Ви надаєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтесь з полтикою конфіденсійностi.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website